Elektroniske kontakt felt for Intercan stige/bom

  • Komplett Planke til Intercan stige med elektroniske kontakt felt. ART NR CNT36/EC01
  • Registrerer treff på felt med lyd, vibrasjom på armbånd eller start av Treat & Train maskin.
  • Med eller uten lyd.
  • Kan tilkobles Treat & Train belønningsmaskin. (ekstra utstyr) ART NR XTR15
  • kan tilkobles Viberasjons armbånd. (ekstra utstyr) ART NR XTR08/1EC

ART NR CNT36/EC01 (Intercan)
Pris kr. 16.300,-

ART NR CNT62/1EC  (soft Line)
Pris kr. 17.950,-

ART NR XTR15
Pris kr. 1.200,-

ART NR XTR08/1EC
Pris kr. 7.400,-

ART NR CNT01/1EC (Komplett Intercan stige/bom med 1 elektronisk felt)
Pris kr. 28.900,-

ART NR CNT30/1EC (Komplett Soft Line stige/bom med 1 elektronisk felt)
Pris kr. 33.200,-

For pris med 2 elektroniske felt ta kontakt! (opp/nedgang)

Kategori: